საიტის დასახელება!

ოთხი მარტივი ეტაპი გადახდის მიღებისათვის
  • 1. ვავსებთ ინვოისს
  • 2. ვაგზავნით ანგარიშს
  • 3. კლიენტი იხდის
  • 4. თქვენ იღებთ თანხას
    ბარათზე/ანგარიშზე

რა შესაძლებლობები აქვს ინვიოსს?

ეს რა ღირს?

2.75%

დაიწყეთ ანგარიშის წარდგენა უკვე დღეს!